Urząd Gminy Jaworze

Urząd Gminy Jaworze, w skrócie urząd, znajduje się przy ulicy Zdrojowej 82 w Jaworzu. To tutaj pracuje wójt i urzędnicy.

Budynek urzędu gminy widok od ulicy Zdrojowej

Wójt jest kierownikiem urzędu. Wójtem w Jaworzu jest Radosław Ostałkiewicz.

Radosław Ostałkiewicz Wójt Gminy Jaworze

Wójtowi w pracy pomagają Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz pracownicy wielu wydziałów.

Budynek ma dwa wejścia. Wejście główne jest od strony ulicy Zdrojowej. To jest wejście, które posiada podjazd.

Wejście główne do urzędu gminy

Drugie wejście jest z tyłu budynku, od strony parkingu.

Jeżeli przyjedziesz do nas samochodem

Na parkingu, za budynkiem urzędu, znajduje się specjalne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Specjalne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz wejście z tyłu budynku, od strony parkingu

Czym zajmuje się urząd?

W urzędzie można:

 • Zameldować się, wyrobić dowód osobisty, zgłosić urodzenie dziecka. To w urzędzie otrzymasz akt zgonu czy akt urodzenia.
 • Zgłosić prowadzenie własnej firmy.
 • Zgłosić wycięcie drzewa.

Urząd zajmuje się też:

 • Drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
 • Wywożeniem śmieci z terenu gminy.
 • Ochroną środowiska, melioracją, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza.
 • Zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy.
 • Sprawami dotyczącymi podatków i opłat lokalnych.
 • Wydawaniem zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania, podziałami działek oraz nadawaniem numerów budynkom.
 • Udzielaniem ślubów.

Kontakt z pracownikami urzędu

Zapraszamy do urzędu od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 17:00
Piątek 7:00 – 13:00

 • Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 33 828 66 00.
 • Możesz też wysłać e-mail na adres: sekretariat@jaworze.pl.
 • W urzędzie możesz korzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. Musisz jednak powiadomić urząd o takiej potrzebie, a urząd zapewni kontakt z tłumaczem w ciągu 3 dni roboczych.

Żeby załatwić sprawy w urzędzie możesz:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:
 • przynieść pismo do kancelarii ogólnej

Urząd Gminy Jaworze
ul. Zdrojowa 82
43-384 Jaworze

Kancelaria to biuro, w którym możesz zostawić pisma, podania i dokumenty. Znajduje się na parterze budynku. To tu uzyskasz informację, do którego pokoju udasz się ze swoją sprawą.

Jak trafić do kancelarii ogólnej?

Możesz wejść wejściem głównym – od strony ul. Zdrojowej – lub z tyłu budynku – od strony parkingu.

Gdy wejdziesz do budynku głównym wejściem zobaczysz przestronny hol.

Widok po wejściu do urzędu

Gdy spojrzysz w lewo, zobaczysz tablicę informacyjną, na której znajdziesz informację o wszystkich wydziałach w urzędzie.

Tablica informacyjna widoczna po wejściu do urzędu

Następnie skręć w prawo – pierwsze drzwi po lewej stronie prowadzą do kancelarii ogólnej.

Drzwi prowadzące do kancelarii ogólnej

Tak kancelaria wygląda w środku.

Widok na kancelarię ogólną urzędu