Urząd Gminy Jaworze

Urząd Gminy Jaworze, w skrócie urząd, znajduje się przy ulicy Zdrojowej 82 w Jaworzu. To tutaj pracuje wójt i urzędnicy.

Budynek urzędu gminy widok od ulicy Zdrojowej

Wójt jest kierownikiem urzędu. Osobą pełniącą funkcję wójta w Jaworzu jest Anna Skotnicka-Nędzka.

W pracy pomagają jej Sekretarz i Skarbnik oraz pracownicy wielu wydziałów.

Budynek ma dwa wejścia. Wejście główne jest od strony ulicy Zdrojowej. To jest wejście, które posiada podjazd.

Wejście główne do urzędu gminy

Drugie wejście jest z tyłu budynku, od strony parkingu.

Jeżeli przyjedziesz do nas samochodem

Na parkingu, za budynkiem urzędu, znajduje się specjalne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Specjalne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz wejście z tyłu budynku, od strony parkingu

Czym zajmuje się urząd?

W urzędzie można:

 • Zameldować się, wyrobić dowód osobisty, zgłosić urodzenie dziecka. To w urzędzie otrzymasz akt zgonu czy akt urodzenia.
 • Zgłosić prowadzenie własnej firmy.
 • Zgłosić wycięcie drzewa.

Urząd zajmuje się też:

 • Drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
 • Wywożeniem śmieci z terenu gminy.
 • Ochroną środowiska, melioracją, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza.
 • Zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy.
 • Sprawami dotyczącymi podatków i opłat lokalnych.
 • Wydawaniem zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania, podziałami działek oraz nadawaniem numerów budynkom.
 • Udzielaniem ślubów.

Kontakt z pracownikami urzędu

Zapraszamy do urzędu od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 17:00
Piątek 7:00 – 13:00

 • Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 33 828 66 00.
 • Możesz też wysłać e-mail na adres: sekretariat@jaworze.pl.
 • W urzędzie możesz korzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. Musisz jednak powiadomić urząd o takiej potrzebie, a urząd zapewni kontakt z tłumaczem w ciągu 3 dni roboczych.

Żeby załatwić sprawy w urzędzie możesz:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:
 • przynieść pismo do kancelarii ogólnej

Urząd Gminy Jaworze
ul. Zdrojowa 82
43-384 Jaworze

Kancelaria to biuro, w którym możesz zostawić pisma, podania i dokumenty. Znajduje się na parterze budynku. To tu uzyskasz informację, do którego pokoju udasz się ze swoją sprawą.

Jak trafić do kancelarii ogólnej?

Możesz wejść wejściem głównym – od strony ul. Zdrojowej – lub z tyłu budynku – od strony parkingu.

Gdy wejdziesz do budynku głównym wejściem zobaczysz przestronny hol.

Widok po wejściu do urzędu

Gdy spojrzysz w lewo, zobaczysz tablicę informacyjną, na której znajdziesz informację o wszystkich wydziałach w urzędzie.

Tablica informacyjna widoczna po wejściu do urzędu

Następnie skręć w prawo – pierwsze drzwi po lewej stronie prowadzą do kancelarii ogólnej.

Drzwi prowadzące do kancelarii ogólnej

Tak kancelaria wygląda w środku.

Widok na kancelarię ogólną urzędu