Szlak:

Szlak szklany

Dystans: 5.3 km
Czas przejścia: 120 minut
Różnica wzniesień: 432 m
Najwyższy punkt: 850 m n.p.m
Szlak:

Od przystanku rozpoczyna się szlak szklany „Jaworze-Nałęże – Ranczo Błatnia", który oznaczony jest niebieską literą „S" i prowadzi przez najpiękniejsze partie Doliny Potoku Jasionka. Zanim wyruszy się w drogę, można obejrzeć znajdujące się w pobliżu pomniki przyrody, takie jak lipy drobnolistne rosnące wokół kaplicy, cisy w ogrodzie prywatnego gospodarstwa oraz jesiony wzdłuż szlaku prowadzącego do makiety. Pomniki przyrody wpisane są do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ruszając w drogę, kierujemy się w stronę gór na południe razem ze szlakiem czerwonym. Zaraz za kościółkiem, przekraczając mostkiem prawy dopływ Jasionki, widzimy po prawej stronie polankę z drewnianą wiatą przeznaczoną dla turystów i spacerowiczów.

Można tam odpocząć, ogrzać się przy ognisku, czy upiec sobie kiełbaskę. Po lewej stronie znajduje się nieduży parking dla turystów zmotoryzowanych.

Kolejnym większym mostkiem przekraczamy Jasionkę i znajdujemy się na terenie Brennej pow. cieszyńskiego. Zaraz za mostkiem z prawej strony mijamy leśniczówkę Nadleśnictwa Ustroń, a po lewej Ośrodek Hufca ZHP Katowice. Od tego miejsca żegnamy się z czerwonym szlakiem, który skręca w prawo i zboczem Łazka prowadzi na jego szczyt i dalej kierunku Błatni. Od stanicy harcerskiej łączymy się za szlakiem harcerskim, oznakowanym dużą, zieloną literą „H" na białym tle. Po około 200 m, po lewej stronie za rzeką mijamy „Gościniec Nałęże", ładny, drewniany prywatny obiekt, nawiązujący do architektury góralskiej wybudowany w 2009 roku. Idąc dalej doliną wzdłuż rzeczki, po lewej stronie rozciąga się przysiółek Grabka. W dawniejszych latach stało tam 7 zamieszkałych domów, obecnie pozostały dwa, z tego jeden zamieszkały.

Po minięciu przysiółka po raz kolejny mostkiem przechodzimy przez Jasionkę i zwężającą się doliną wychodzimy na duża polanę, gdzie znajduje się „składowisko drewna", przygotowanego do wywózki i dalszej przemysłowej obróbki. Przed dalszą trudniejszą trasą, można sobie tutaj spokojnie odpocząć. Po przejściu po betonowych płytach Jasionki oraz jej dopływu skręcamy w kierunku wschodnim. Odtąd należy bardziej dokładnie śledzić oznakowanie szlaku, bo jest wiele zakrętów i rozwidleń w dodatku, aż do szlaku żółtego droga prowadzi dosyć mocno pod górę. Po dojściu do szlaku żółtego, który prowadzi z Jaworza na Błatnią do schroniska PTTK – skręcamy w prawo, i razem ze szlakiem żółtym dochodzimy do Siodła, pomiędzy Przykrą a zboczem Błatni. Tam zgodnie z oznakowaniem skręcamy w prawo w kierunku zachodnim i wchodzimy na tzw. szlak Charkowy, prowadzący do dawnego, nie istniejącego już schroniska studenckiego Politechniki Gliwickiej. Dalej wąską ścieżką (pilnować oznakowania) dochodzimy do źródełka „Bartek". Nazwa „Bartek" pochodzi od pseudonimu dowódcy grupy partyzanckiej - dzisiaj nazywanymi „żołnierzami wyklętymi". Idąc dalej na zachód wychodzimy na lepszą dróżkę i zboczem góry Błatnia dochodzimy do znanego już „Rancza Błatnia”, które znajduje się w siodle między Błatnią a Wielkim Cisowym. Tutaj kończy się „Szklany Szlak" Jaworze – Nałęże – Błatnia. Można stąd kontynuować dalszą wędrówkę, np. do Brennej, a można też czerwonym szlakiem, przez Wielki i Mały Cisowy, Czupel, Łazek, powrócić do punktu wyjścia, czyli do Nałęża.