Rozstrzygnięty został drugi w 2021 roku otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Jaworze.

Wójt Gminy Jaworze ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 6 maja 2021 r. na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021.

Z wynikami konkursu można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.