W związku z przystąpieniem do wykonania prac studyjnych dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała informujemy o prowadzonych konsultacjach społecznych.

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka opracowuje wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)”.

W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych firma IDOM Poland, odpowiedzialna za prace, zaprasza mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, do udziału w konsultacjach. Spotkania konsultacyjne odbywać się będą w formie on-line, na profilu wykonawcy IDOM Poland w serwisie YouTube w następujących terminach:

Gmina Skoczów – 1 lipca, godz. 11:00 i 2 lipca, godz. 18:00;
Gmina Jasienica – 1 lipca, godz. 18:00 i 2 lipca, godz. 11:00;
Gmina Jaworze – 6 lipca, godz. 11:00 i 7 lipca, godz. 18:00;
Miasto Bielsko-Biała – 6 lipca, godz. 18:00 i 7 lipca, godz. 11:00.

Głównym celem Projektu jest uzyskanie przez Cieszyn połączenia kolejowego z Krakowem (woj. małopolskie). Połączenie to będzie obywać się przez linię kolejową nr 190 na odcinku Bielsko Biała – Skoczów. Aktualnie linia ta jest zdegradowana i nie ma możliwości uruchomienia na niej oferty kolejowej.

W ramach konsultacji udostępniono materiały poglądowe z opisem dotyczącym planowanych rozwiązań projektowych wraz z ankietą do wypełniania, które dostępne będą od 21 czerwca do 14 lipca 2021 r. na stronie internetowej projektanta.

Ponadto, dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia ankiety za pomocą kwestionariusza on-line, umożliwiono zapoznanie się z materiałami oraz wypełnienie ankiety w wersji papierowej m.in. Urzędzie Gminy Jaworze. Projektant zwraca się z prośbą o przekazanie wypełnionej ankiety do 14 lipca 2021 r.

Mapa linii kolejowej Skoczów - Bielsko-Biała