Wójt Gminy Jaworze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTORA/INSPEKTORA w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego do spraw związanych m.in. z obsługą dziennika podawczego, przyjmowaniem wniosków dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, przygotowywaniem, opracowywaniem i wdrażaniem programów polityki zdrowotnej.

Termin składania ofert upływa  18 czerwca br.

Szczegóły znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Nabór na stanowisko PODINSPEKTORA/INSPEKTORA w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego


Tło zdjęcie utworzone przez d3images – pl.freepik.com