Radni Sejmiku Województwa Śląskiego na sesji 24 maja 2021 roku podjęli uchwałę w sprawie założenia trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ulicy Pałacowej 1 w Jaworzu.

Szkoła ponadpodstawowa rozpocznie swoją działalność od początku roku szkolnego 2021/22.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym funkcjonuje już szkoła podstawowa kształcąca uczniów w klasach V-VIII. Utworzenie szkoły branżowej pozwoli na zapewnienie ciągłości edukacji wychowankom ośrodka, którzy ukończyli naukę w „podstawówce”.

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna będzie publiczną trzyletnią szkołą ponadpodstawową przeznaczoną dla młodzieży niedostosowanej społecznie i wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji. Organem prowadzącym szkołę będzie Województwo Śląskie. Szkoła będzie kształcić uczniów w zawodzie ogrodnika. Za zgodą organu prowadzącego, do szkoły będą mogli uczęszczać także uczniowie niebędący wychowankami ośrodka, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami.

MOW w Jaworzu jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie. Od początku działalności ośrodka w 1956 roku równolegle funkcjonuje szkoła podstawowa – początkowo jako Zakładowa Szkoła Specjalna. W wyniku kolejnych reform systemu oświaty podzielona została na szkołę podstawową oraz trzyklasowe gimnazjum, a następnie scalona w szkołę podstawową.

W funkcjonującej „podstawówce” kształci się obecnie ok. 70 wychowanków. Do tej pory przez szkołę i ośrodek „przewinęło się” prawie 3000 chłopców.

_______
Fot. Jacek Proszyk / licencja CC BY-SA 4.0