Od najbliższego piątku (11 czerwca) wznowiony zostanie ruch samochodowy na zamkniętym dotychczas rozbudowywanym odcinku ul. Cieszyńskiej od skrzyżowania z ul. Stanisława Skrzydlewskiego do ul. Wapienickiej. Przywrócona zostanie także obsługa ruchu autobusów na całej długości ulicy. Ruch na powyższym odcinku będzie odbywał się dwukierunkowo po wewnętrznych pasach ruchu na obu jezdniach.

W ten sposób cała rozbudowywana ul. Cieszyńska będzie już przejezdna. Prace na włączanym odcinku będą się jeszcze odbywać, dlatego ruch samochodowy zostanie skierowany na pasy wewnętrzne. Zewnętrzne natomiast służyć będą drogowcom jako pasy technologiczne do prowadzenia ostatnich robót. W związku z opisanymi zmianami na ul. Cieszyńską powrócą także autobusy komunikacji miejskiej linii nr: 7, 10, 16, 20 oraz P1 i N1.

Szczegóły związane z przywróceniem podstawowych tras przejazdu linii autobusowych znaleźć można na stronie: Komunikacja miejska w Bielsku-Białej.

Mapa przedstawiająca zmiany w organizacji ruchu