Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich organizowanych 3 lipca br. w ramach mikroprojektu pn. „Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Zawody odbędą się w Kaniowie na terenie Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski’’, akwen „Miasteczko” przy ul. Batalionów Chłopskich / Jawiszowicka.

Udział w zawodach wędkarskich jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej LGR Bielska Kraina. Należy go czytelnie wypełnić i dostarczyć do biura Stowarzyszenia lub wysłać e-mailem na adres: projekty-lgr@wp.pl do 18 czerwca 2021 r. (piątek) – decyduje kolejność zgłoszeń!