Kończące się wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale to także dobry moment na przygotowanie budynków oświatowych na kolejny rok szkolny. Nieobecność uczniów w publicznych przedszkolach i szkołach została efektywnie wykorzystana. Przeprowadzone zostały częściowe remonty instalacji technicznych, infrastruktury i sal lekcyjnych. We wszystkich placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Jaworze, wykonywano prace mające na celu odświeżenie, usprawnienie i poprawienie funkcjonalności i bezpieczeństwa – tak, aby uczniowie i rodzice od pierwszego wrześniowego dzwonka dostrzegli pozytywne zmiany.

W większości placówek oświatowych remonty zakończą się przed 1 września. Drobne prace, które pozostaną do wykonania, nie będą jednak utrudniać prowadzenia zajęć.

W placówkach dla najmłodszych jaworzan, czyli Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2, przeprowadzono szereg prac remontowych. W tej pierwszej placówce, funkcjonującej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, pomalowano szatnie, wejście do przedszkola i dokonano poprawek malarskich w innych pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci. Dodatkowo, przystąpiono do remontu kolejnej sali, dzięki czemu komfort przebywania przedszkolaków w placówce zwiększy się znacząco od nowego roku szkolnego.

Ekipy remontowe pracujące w drugim, funkcjonującym na terenie Jaworza, Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 2, mieszczącym się w osobnym budynku przy ulicy Wapienickiej również nie miały czasu na wakacyjny odpoczynek. W trakcie przerwy od zajęć wymieniono instalacje elektryczne w kuchni i pomieszczeniach zaplecza, co zakończyło się także odświeżeniem pomieszczeń i wykonaniem prac malarskich. „Zajęcia malarskie” – i nie chodzi tu bynajmniej o warsztaty dla dzieci – prowadzone były dodatkowo w toaletach i łazienkach.

Obie jaworzańskie szkoły podstawowe, które miały dłuższą, bo dwumiesięczną, przerwę w funkcjonowaniu nie przespały również tego okresu. W lipcu i sierpniu prowadzono szereg prac przygotowujących budynki do nowego roku szkolnego. W zlokalizowanej w centrum Jaworza Szkole Podstawowej nr 1 przystąpiono do modernizacji schodów wejściowych, przygotowując je do instalacji platformy dla niepełnosprawnych. Wymieniono także okna w dwóch pomieszczeniach oraz przeprowadzono prace malarskie.

Szkole Podstawowej nr 2 czas wakacji to przede wszystkim znacząca inwestycja związana z wymianą kotła węglowego i przebudową instalacji grzewczych, dzięki czemu pozbyto się z terenu Jaworza „ostatniego wielkiego kopciucha” (pisaliśmy o tej inwestycji wcześniej). W miejsce kotłowni na paliwo stałe wykonano nową kotłownię gazową, pokrywającą potrzeby cieplne całego obiektu. Dodatkowo rozbudowano wewnętrzną instalację gazową, instalację c.o. oraz wymieniono część armatury. Prace remontowe nie skupiały się jednak wyłącznie na sprawach związanych z ogrzewaniem obiektu. W czasie przerwy od zajęć adaptowano pomieszczenia szatni na nowoczesny gabinet integracji sensorycznej oraz przeprowadzono inne drobne prace remontowe na terenie całej szkoły.