Świetlica Koralowa zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z Jaworza w wieku 7-15 lat na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych od poniedziałku do środy w godzinach od 14:00 do 18:00.

W ramach pracy świetlicy prowadzone będą zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, integracyjne, sportowe i rekreacyjne, a także gry i zabawy na świeżym powietrzu. Placówka zapewnia organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi. Dodatkowo świetlica oferuje pomoc w odrabianiu bieżących zadań domowych, a także zajęcia korekcyjne.

Za organizację zajęć odpowiada wykwalifikowana kadra pedagogiczna – pedagodzy i wychowawcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzieci i młodzież w trakcie zajęć mają zapewniony suchy prowiant.

Zajęcia są bezpłatne.

Zapisów można dokonywać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu przy ul. Zdrojowej 82 od poniedziałku do środy, w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 1:00 do 17:00 oraz w piątku od 7:00 do 13:00 lub bezpośrednio w świetlicy przy ul. Koralowej 19 od poniedziałku do środy w godzinach od 14:00  do 18:00. Informacja telefoniczna dostępna pod nr telefonu: 33 828 66 72.

Uwaga – liczba miejsc jest ograniczona.