Przy wsparciu finansowym Gminy Jaworze, mieszkańcom został zapewniony bezpłatny system ratujący życie. W „Sieci Życia”, bo tak nazywa się ten program, zapewniono miejsce dla 50 jaworzan. „Sieć Życia” umożliwia skuteczną ochronę bliskich nam osób: starszych, chorych, niepełnosprawnych czy samotnych. Sprawia, że czują się one na co dzień o wiele bezpieczniej i pewniej. Korzystanie z systemu alarmowego jest bezpłatne.

Jak to działa?

Z telefonu komórkowego lub stacjonarnego, za pomocą funkcji szybkiego wybierania (wciśnięcie jednego przycisku przypisanego do „Sieci Życia”) można w każdej chwili wywołać numer alarmowy wpisany do pamięci. Wystarczy, że przykładowo osoba głuchoniema, niewidoma lub osoba, która wskutek udaru, ataku epilepsji, astmy, cukrzycy lub nagłego zasłabnięcia utraciła zdolność mówienia wciśnie przycisk wezwania pomocy, system „Sieci Życia” automatycznie rozpozna kto wysłał wezwanie, a także rodzaj sygnalizowanego zagrożenia. Przycisk „Sieci Życia” bardzo dobrze sprawdza się także w sytuacjach, gdy chcemy zapewnić bezpieczeństwo osobom samotnym, starszym czy niepełnosprawnym. „Sieć Życia” stanowi również narzędzie walki ze skutkami COVID-19 dla osób samotnych, chorych, przebywających w izolacji lub na kwarantannie, w przypadku gdy z powodu silnej duszności nie są w stanie wezwać pomocy.

W systemie, zamiennie do telefonu komórkowego, można wykorzystywać profesjonalne centrale alarmowe, a także występujące na rynku różne urządzenia przeznaczone dla seniorów (opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.).

Aby w każdej chwili uzyskać pomoc, wystarczy mieć zaprogramowany przycisk „Sieci Życia” i w sytuacji zagrożenia po prostu go uruchomić. To wystarczy do powiadomienia całodobowego systemu alarmowego (także w soboty, niedziele i święta) i otrzymania błyskawicznej pomocy ze strony odpowiednich służb. Po wpłynięciu sygnału wezwania pomocy, dyżurujący społeczni operatorzy natychmiast uruchamiają działania ratunkowe służby odpowiedniej do rodzaju zasygnalizowanego zagrożenia. „Sieć Życia” współdziała ze służbami publicznymi w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz stanowi społeczne wsparcie tychże służb w zakresie ratownictwa.

W celu zapisania siebie lub osób bliskich do „Sieci Życia” należy skontaktować się bezpośrednio z Krajowym Sztabem Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej koordynującym ten system alarmowy – tel. 42 637 04 74, sztab@ratownictwo.org.

Więcej informacji, a także odpowiedzi na często zadawane pytania znajduje się na stronie KSR SSR.