Gmina Jaworze przystąpiła do gruntownej modernizacji amfiteatru. To centrum spotkań kulturalnych mieszczące się w sercu Jaworza, w sąsiedztwie parku powstało w 2000 roku. Od tego czasu scena i zaplecze nie były remontowane. Czas na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji jednak wreszcie przyszedł. Nomen omen pomogła w tym pandemia koronawirusa.

17 sierpnia 2021 roku podpisano umowę z firmą MAR-TOM Tomasz Chrobak, która wykona prace budowlane. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ok. 475 tys. złotych, z czego 200 tys. złotych pochodzić będzie ze środków budżetu Województwa Śląskiego, a reszta wygospodarowana zostanie z budżetu gminy (w ramach środków, które corocznie planowano na imprezy kulturalne takie jak „Majówka”, czy „Jaworzański Wrzesień”).

Dla złagodzenia ekonomicznych skutków pandemii, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uruchomił specjalny program wsparcia pod nazwą „Śląski Pakiet dla Turystyki” dla gmin związanych z turystyką. To właśnie z tego programu udało się pozyskać dla Jaworza kwotę 200 tys. złotych na inwestycję pod nazwą „Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu celem zwiększenia potencjału gminy w zakresie turystyki kulturalnej Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”.

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonany zostanie remont sceny głównej amfiteatru – wymieniona zostanie posadzka na specjalną antypoślizgową. Zmianie ulegnie także układ komunikacyjny oraz sposób dostępu do sceny (zapewniona zostanie możliwość bezkolizyjnego poruszania się po scenie). Znaczącą modernizację przejdą także pomieszczenia kulisów i garderoby, przeznaczone dla artystów. Dodatkowo przeprowadzone zostaną prace związane m.in. z remontem instalacji elektrycznej i odwodnienia.

Profesjonalne urządzone zaplecze oraz dostosowana do aktualnych wymagań scena stworzy możliwość sprowadzania do Jaworza profesjonalnych zespołów i artystów. Zmodernizowany obiekt zapewni możliwość organizowania wydarzeń kulturalnych (festiwali, przeglądów, spektakli) oraz imprez turystycznych (rajdów), co przełoży się na zwiększenie zainteresowania wydarzeniami organizowanymi w Jaworzu i wpłynie pozytywnie na branże gastronomiczną i hotelarską.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie – całość prac powinna być wykonana w 2021 roku.

Teren wokół amfiteatru został zagospodarowany w poprzednich latach. W 2020 roku rewitalizację przechodziła widownia – wymieniono wówczas m.in. dotychczasowe drewniane ławeczki na nowe, wykonane z tworzywa sztucznego.