Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań to obywatelski obowiązek.

Zostało już kilka dni, aby wziąć w nim udział. Jeśli tego nie zrobimy grozi nam grzywna. Można skorzystać z pomocy rachmistrza, który wyznacza swoje dyżury. Można skorzystać z samospisu. Pamiętajmy, że jeśli to rachmistrz zapuka do naszych drzwi lub zadzwoni – nie możemy mu odmówić udzielenia informacji.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W naszej gminie organizowanych jest wiele akcji, które mogą ułatwić wzięcie udziału w spisie. Najszybciej można tego dokonać metodą samospisu w internecie. Jednak jeśli z komputerem nie mamy po drodze, albo wolimy skorzystać z bardziej standardowych sposobów, możemy sami udać się do dyżurującego rachmistrza.

Każdy obywatel ma obowiązek wziąć udział w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań. Najlepiej dokonać tego, kiedy mamy na to czas. Najwygodniejszym i najszybszym sposobem jest samospis internetowy. Kiedy rachmistrz skontaktuje się nami – nie możemy mu odmówić udziału w spisie i musimy udzielić odpowiedzi na pytania. Za odmowę udziału w spisie można zostać ukaranym grzywną do 5 tys. złotych – mówi Ewelina Domagała, zastępca komisarza spisowego w gminie Jaworze.

Pytania zawarte w spisie dotyczą domostw, liczby dzieci, stanu cywilnego czy wyznania. Niezbędnym do wypełnienia formularza spisowego jest numer PESEL.

Gmina Jaworze organizuje spotkania z rachmistrzem i dyżury podczas których można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Informacje na temat Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: 33 828 66 00, 33 828 66 10.

Rachmistrz spisowy dyżuruje również w Urzędzie Gminy Jaworze przy ul. Zdrojowej 82, II piętro pok. 202 w środy od 12:00 do 15:00 w czwartki od 14:00-17:00.

Dyżury odbywają się także w Hali Sportowej przy ul. Wapienickiej 120A w soboty i niedziele od 9:00 do 13:00.