17 września w cieszyńskim teatrze odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Ziemi Cieszyńskiej przyznanych w 2020 roku. W związku z sytuacją epidemiologiczną, w ubiegłym roku nie mogły być one wręczone osobiście – wydarzenie odbyło się wówczas w formie on-line.

Piątkowe wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od odsłuchania hymnu Gaude Mater Polonia. W ramach części artystycznej zebrani mogli wysłuchać koncertu zespołu Lunatyp. Następnie przedstawiciele władz samorządowych wręczyli statuetki wyróżnionym osobom. Gminę Jaworze reprezentował wójt dr Radosław G. Ostałkiewicz i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek.
Laureatem ubiegłorocznej „Srebrnej Cieszynianki” został pan Leszek Baron, wieloletni dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, którego sylwetkę przybliżaliśmy Państwu w artykule z 2020 roku.

Na zdjęciu od lewej: Leszek Baron, Józefa Greń, dr Radosław G. Ostałkiewicz, Bogdan Kasperek,  Roman Greń

Zdjęcie:  Tomasz Jurczyk