Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować?

Poddajemy recyklingowi każdy tłuszcz, którego używamy do żywności. Wszystkie oleje i tłuszcze jadalne – odpowiednio zabezpieczone powinniśmy wrzucać do pojemnika na olej. Bez względu na to, czy są to oleje słonecznikowe, rzepakowe, sojowe czy palmowe. Także oliwy z oliwek oraz masła i margaryny mogą zostać poddane recyklingowi.

Jak prawidłowo segregować oleje jadalne?

Segregacja odpadów obejmuje wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używasz w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejesz zużyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiesz ją do jednego z naszych pojemników przeznaczonych do segregacji oleju. Pamiętaj, aby butelka była odpowiednio zabezpieczona.

Gdzie znajdują się i jak wyglądają pojemniki do których można wrzucić butelki z zużytymi tłuszczami oraz olejami jadalnymi.

 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 180,
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wapienicka 10,
 • Przedszkole nr 1, ul. Szkolna 180,
 • Przedszkole nr 2, Wapienicka 74,
 • Kompleks sportowy, ul. Koralowa 19,
 • Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 117,
 • Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
 • Galeria na Zdrojowej, ul. Zdrojowa 111,
 • Dom Zdrojowy „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2,
 • Wspólnota mieszkaniowa, ul. Cieszyńska 193,
 • Wspólnota mieszkaniowa, ul. Zaciszna 208, 215,
 • Wspólnota mieszkaniowa, Aleja Kościelna 105,
 • pojemniki do segregacji odpadów (dzwony), ul. Cyprysowa.

Pojemniki są koloru czarnego z pokrywą koloru pomarańczowego z wlotem usytuowanym na pokrywie.

Korzyści, które przynosi segregacja oleju:

 • nie blokuje rur w naszych domach,
 • nie blokuje kanalizacji,
 • obniżą się koszty serwisu i utrzymania oczyszczalni ścieków,
 • podniesie się jakość oczyszczonych wód,
 • obniży się ilość dwutlenku węgla oddawanego do atmosfery,
 • obniżą się opłaty za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci.

Przeczytaj szczegółowe informacje o segregacji oleju:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jaworze, tel. 33 828 66 45, e-mail: dsekula@jaworze.pl
oraz w: TRAFIN OIL PL Sp. z o.o., ul. Sportowa 15A, 43-450 Ustroń, e-mail: info@segregujolej.pl, tel. 800 900 070.