Debata merytoryczna dotycząca ewentualnego powstania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Bielsku-Białej odbędzie się 16 listopada w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Początek debaty o godzinie 18.00. Do BCK-u mogą przyjść wszyscy chętni.

Po stronie panelistów w wydarzeniu udział wezmą Piotr Barczak z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, Paweł Głuszyński z Towarzystwa na Rzecz Ziemi, Piotr Prochot, przedstawiciel inwestora Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej i Szymon Cegielski z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Debata przewiduje cztery wystąpienia panelistów po 5 minut każde. Każdy z ekspertów przedstawi swoje stanowisko dotyczące poruszanego tematu. Później będzie czas na pytania uczestników i podsumowanie debaty.

Wszystko ma trwać około 90 minut. Najwięcej czasu, bo aż około 50 minut, organizatorzy wydarzenia przewidzieli na pytania uczestników.

Kolejne spotkanie w sprawie ITPO odbędzie się 7 grudnia o godz. 18:00.