W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy Jaworze 4 listopada 2021 r. wójt Radosław G. Ostałkiewicz oraz przewodniczący Rady Zbigniew Putek wręczyli symboliczne upominki, kwiaty oraz finansowe nagrody dla nauczycieli gminnych przedszkoli i szkół podstawowych.

Przedstawiciele władz gminy złożyli wszystkim nauczycielom życzenia i skierowali podziękowania za trud pracy włożony w kształcenie i wychowanie młodych jaworzan.

W imieniu wszystkich pokoleń jaworzan chciałbym podziękować Państwu za waszą pracę i służbę, szczególnie w tych czasach, gdy przyszło nam uczyć w warunkach tak trudnych, jakich nie znaliśmy od dziesięcioleci – powiedział wójt gminy Radosław G. Ostałkiewicz.

Do nagród wójta wytypowano ośmioro przedstawicieli grona pedagogicznego z obu szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jaworze.