Tegoroczny czwartek, 11 listopada, był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego Polaka – w całej Polsce i u nas w Jaworzu. To przecież dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny.

W imieniu władz samorządowych Gminy Jaworze pragnę podziękować mieszkańcom Jaworza oraz przedstawicielom szkół i przedszkoli, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych i społecznych za udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Pod jaworzańskimi pomnikami jaworzanie tłumnie manifestowali swój patriotyzm i miłość do Ojczyzny – tej dużej, która 103 lata temu odzyskała niepodległość, ale też i tej małej – lokalnej. To święto łączy bowiem nas wszystkich Polaków i wszystkich mieszkających na polskiej ziemi w jeden Naród.

Mając w pamięci to niezwykłe dziedzictwo moralne poprzednich pokoleń, jakim jest odzyskanie własnego Państwa, mamy dziś obowiązek dbać o to, by wysiłek poprzednich pokoleń Polaków w budowanie niepodległego i demokratycznego kraju nie został zmarnowany.

Nie zapominajmy zatem o tych, którzy poświęcili życie, bo marzyli o wolnej Polsce. W imię pamięci o nich pokażmy naszym dzieciom i naszym wnukom, że nie tylko urzeczywistniamy ich marzenia o wolności, ale podejmujemy wszelkie działania, by wolność tę jak najlepiej spożytkować. Tylko w taki sposób spłacimy dług wdzięczności wobec naszych przodków.

W tym uroczystym dniu radujmy się niepodległością, starajmy się jak najlepiej i z pożytkiem dla wszystkich zagospodarować wolność, pamiętając, że jest najwyższym dobrem, które stanowi klucz do wszystkiego. Niech pamięć o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, stanowiąc fundament patriotyzmu. Świadomi ceny wolności Ojczyzny, pamiętajmy o naszych powinnościach wobec niej. A dumni z naszych poprzedników i pełni wdzięczności wobec nich odważnie i mądrze wykorzystujmy odzyskaną wolność, bo jak pisał Stanisław Wyspiański: „Polska to jest wielka rzecz”.

Radosław G. Ostałkiewicz


Galeria zdjęć z uroczystości dostępna pod linkiem.