Radio Bielsko wspólnie m.in. z funkcjonariuszami ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej zorganizowało wczoraj akcję rozdawania mieszkańcom bezpłatnych odblasków. Było to kolejne wydarzenie z serii „Świeć przykładem". Akcję przeprowadzono na parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu, między 18:15 a 18.30.

Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych. Stróże prawa, oprócz dystrybucji darmowych gadżetów ratujących życie, rozmawiają z pieszymi oraz rowerzystami i uświadamiają ich, jak ważne jest to, aby być po zmroku widocznym na drodze. Akcja jest skierowana przede wszystkim do niechronionych uczestników ruchu drogowego – w szczególności pieszych. 

Pamiętajmy, że samo posiadanie elementów odblaskowych nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Należy je nosić w taki sposób, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Ma to szczególne znaczenie w okresie jesienno-zimowym, gdy dzień jest krótszy, a widoczność na drodze znacznie ograniczona. W warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, w szczególności ubranego w ciemną odzież. Kolor odzieży wierzchniej ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Na nieoświetlonej jezdni, w ciemnej kurtce, pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa bezpieczeństwo pieszego w takiej sytuacji.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami, piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są zobowiązani do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Fot. Waszym Okiem - Radio Bielsko / Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Jaworze