Informujemy, że w latach 2022-2024 planowana jest realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024. Program realizowany będzie w III etapach (etap I – 2022 r., etap II – 2023 r., etap III – 2024 r.).

Planowane założenia programu:
1. Wymiana 100 szt. (etap I – 2022 r. – 40 szt., etap II – 2023 r. – 30 szt., etap III – 2024 r. – 30 szt.) starych niskosprawnych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) w budynkach mieszkalnych, na kotły gazowe lub kotły węglowe retortowe bądź tłokowe (z podajnikiem) 5 klasy, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium.

2. W pierwszej kolejności dotacje będą udzielane do wymiany niskosprawnych kotłów zasypowych bez podajnika na paliwo stałe (węgiel, drewno) oraz określonych w uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwale antysmogowej) tj. eksploatowanych powyżej 10 lat lub nieposiadających tabliczki znamionowej. Zgodnie z „uchwałą antysmogową” kotły takie powinny być wymienione do 1 stycznia 2022 r.