Terminy wymiany starych pieców węglowych.

Przypominamy o obowiązku wymiany źródeł ciepła z przestarzałych „nieekologicznych kopciuchów” na spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem emisji zanieczyszczeń tj. normy PN-EN 303-5:2012.

Obowiązek ten wynika z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Najbliższy termin wynikający z uchwały, który nakłada na właścicieli budynków obowiązek wymiany źródeł ciepła to koniec roku 2021 i dotyczy tych pieców, które są eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub gdy nie posiadają tabliczki znamionowej.

Warto zaplanować budżet domowy na 2021 r. w ten sposób, aby znalazły się fundusze na wymianę źródła ciepła, można skorzystać również ze środków programu „Czyste powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, umożliwiającej dofinansowanie między innymi na wymianę pieca. Szczegóły programu pod linkiem: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html,

Dodatkowo przypominamy o innych obowiązkach wynikających z uchwały,
a dotyczących zakazu spalania niektórych paliw w kotłach centralnego ogrzewania, są to:

  • węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
  • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
  • paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
  • biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Pełna treść uchwały sejmiku dostępna pod linkiem:

Treść uchwały na stronie powietrze.slaskie.pl