Już za nieco trzy tygodnie będzie można składać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

Proces rekrutacji dzieci do przedszkoli opisany został w Zarządzeniu nr 7/2022, wydanym przez Wójta Gminy Jaworze 21 stycznia 2022 roku. Dokument w następujący sposób określa harmonogram postępowania rekrutacyjnego w placówkach dla najmłodszych mieszkańców Jaworza:

Od 14 lutego do 4 marca osoby chcące zapisać dziecko do przedszkola muszą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentami.

Rodzice którzy chcą, by ich dzieci kontynuowały naukę w oddziałach przedszkolnych, muszą w tym samym terminie złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23.

W ramach procedury rekrutacyjnej pojawiło się także kilka dni dla osób zapominalskich. Od 21 do 25 marca prowadzone będzie postępowanie uzupełniające. Nie warto jednak czekać na „ostatni dzwonek”, tylko złożyć wszystkie dokumenty w pierwszym terminie.

O tym, czy nasza pociecha dostała się do przedszkola dowiemy się w kilka dni po złożeniu dokumentów. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli pojawią się  do 16 marca, a dla postępowania w drugim terminie - do 6 kwietnia.

Nie kończy to jeszcze całej procedury. Jeśli dziecko znalazło się na liście zakwalifikowanych kandydatów musimy do 23 marca (w pierwszym terminie) oraz do 13 kwietnia (w postępowaniu uzupełniającym) złożyć pisemne potwierdzenie o woli przyjęcia do przedszkola. Na tej podstawie przygotowane zostaną listy dzieci przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.

Niezbędne wnioski i deklaracje zostaną wkrótce opublikowane na stronach internetowych obu samorządowych przedszkoli:

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 2

Warunki rekrutacji do przedszkoli w Jaworzu określa podjęta 28 listopada 2017 roku Uchwała nr XXXIV/260/2017, w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zobacz tekst uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego