Kolejny rok naznaczony zmaganiami całego świata z pandemią dobiegł końca. Czas na podsumowanie – rok 2021 w liczbach.

Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe w Jaworzu, wyniosła na koniec 2021 roku 7026 osoby. Większość, bo aż 52 procent, stanowiły przedstawicielki żeńskiej części społeczeństwa. Z możliwości zameldowania na pobyt czasowy skorzystało w minionym roku 256 osób. Dla odmiany, w tym przypadku większość stanowili mężczyźni – bo aż 53 procent. Podsumowując, oficjalna liczba obywateli, związanych meldunkiem z Jaworzem, wyniosła na koniec 2021 roku 7312 osób.

Nasza podgórska miejscowość stanowi także miejsce pobytu dla 78 obywateli innych państw. W przeważającej części (ponad 2/3 cudzoziemców) są to obywatele Ukrainy. Wśród osób zameldowanych w Jaworzu znajdziemy przedstawicieli aż 5 kontynentów (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna i Ameryka Południowa). Nie mieliśmy w 2021 roku jedynie mieszkańców z Australii i… Antarktydy. Wśród osób z obywatelstwem najbardziej egzotycznych i odległych państw znajdziemy przedstawicieli Peru, Armenii, Algierii, Chin czy Stanów Zjednoczonych. Ogólnie rzecz biorąc, meldunek stały i czasowy posiadało 14 osób z paszportem Unii Europejskiej i 64 osoby spoza tej wspólnoty.

Niemal co piąty mieszkaniec naszej gminy to osoba niepełnoletnia (1373 osoby). Wśród dzieci i młodzieży zdecydowanie dominują chłopcy (732 osób), dziewcząt jest o 91 mniej (641 osób). W trakcie 2021 roku w dorosłość weszło 37 młodych kobiet i 40 kawalerów. Najliczniejszą grupę jaworzan stanowią osoby urodzone w 1976 roku – mamy aż 127 przedstawicieli tego rocznika. Z kolei, najstarsza mieszkanka Jaworza urodziła się rok po zakończeniu I wojny światowej – w 1919 roku, co oznacza, że obchodziła już swoje 102. urodziny! W naszej gminie nie brakuje także osób, które przyszły na świat w latach 20. XX wieku – w Jaworzu zameldowanych jest 16 osób z roczników 1920-1929.

2021 rok niestety nie był korzystny w zakresie liczby mieszkańców gminy. W głównej mierze jest to efekt niekorzystnej proporcji liczby urodzeń do liczby zgonów. W 2021 roku na świecie pojawiło się 26 dziewczynek i 27 chłopców. W tym samym czasie odnotowaliśmy smutną okoliczność śmierci w przypadku 101 jaworzan – zmarło 55 pań i 46 panów.

Wśród najmłodszych jaworzanek dominuje imię Zuzanna (3 osoby) oraz Julia, Laura, Liliana, Natalia (po 2 osoby). Jeśli chodzi o chłopców to jaworzańska społeczność zyskała 3 Nikodemów oraz po dwóch młodych Jasiów, Jakubów, Michałów i Oliwierów.

Aż 169 osób w wyniku przemeldowania z innej gminy znalazło w minionym roku swoje miejsce zamieszkania w Jaworzu, podczas gdy 147 osób wyprowadziło się z terenu naszej miejscowości.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaworzu sporządziła w 2021 roku łącznie 147 akty małżeństwa. W Urzędzie Stanu Cywilnego udzielono 60 ślubów, z czego 28 uroczystości odbyło się poza salą ślubów, czyli w romantycznych plenerowych krajobrazach Jaworza. 77 uroczystości zaślubin miało charakter konkordatowy, z czego większość – bo aż 64 – stanowiły śluby udzielane w kościele katolickim.

Źródło grafiki: pixabay.com