Wczoraj do Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Jaworzu dotarła bardzo pozytywna informacja – otóż jaworzańska „dwójka” znajdzie się wkrótce w elitarnym gronie nieco ponad 100 polskich szkół uczestniczących w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO. To wielkie wyróżnienie jest efektem 4-letnich starań o przyjęcie szkoły do tego stowarzyszenia.

W imieniu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO mam zaszczyt zawiadomić, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Jaworzu pomyślnie zakończyła okres oczekiwania na przyjęcie do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO (UNESCO Associated Schools Programme). W okresie kandydackim placówka wykazała się przemyślanym działaniem, zrealizowała wiele wartościowych projektów i działań związanych z misją UNESCO upowszechniania idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży dla budowania wzajemnego zrozumienia i zachowania pokoju w zrównoważonym świecie. Serdecznie gratulujemy kadrze pedagogicznej i uczniom biorącym udział w podejmowanych działaniach ich zaangażowania i osiągniętych wyników – napisano w piśmie z Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Czym jest Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO?

Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO (ASPnet) łączy instytucje edukacyjne na całym świecie wokół wspólnego celu: budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie – szczególnie w umysłach dzieci i młodzieży.

Takie założenie legło u podstaw stworzenia w 1953 roku programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Przystąpiły wówczas do niego 33 szkoły ponadpodstawowe w 16 krajach. Dziś w programie uczestniczy 11500 instytucji oświatowych ze 182 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do tego programu w 1956 roku. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju, wzajemnego międzynarodowego zrozumienia, międzykulturowego, zrównoważonego rozwoju i wysokiej jakości edukacji w praktyce.

Jak to działa w praktyce?

Szkoły Stowarzyszone UNESCO promują ideały i wartości UNESCO, wzmacniając humanistyczny, etyczny, kulturowy i międzynarodowy wymiar edukacji. Specyfiką realizowanych projektów jest ich koncentracja na wartościach i prawach człowieka, chęć rozwijania i stosowania innowacyjnych podejść, ich międzynarodowa perspektywa oraz współpraca z podobnie myślącymi szkołami na poziomie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. Każda ze szkół członkowskich definiuje i realizuje coroczne projekty oparte na głównych tematach pracy UNESCO. Na przykład uczniowie mogą badać, zdobywać wiedzę i dzielić się swoimi odkryciami na temat zmian klimatycznych poprzez:

  • tworzenie podcastów radiowych lub gazet szkolnych,
  • przeprowadzanie wywiadów z dorosłymi na temat dawnych i nowych wyzwań wpływających na ich społeczność,
  • dowiedzenie się, jak chronić miejsca światowego dziedzictwa lub rezerwaty biosfery w pobliżu szkoły,
  • wymianę pomysłów z młodymi ludźmi z innych krajów na temat wpływu i skutków HIV i AIDS,
  • uczestniczenie w konkursach plastycznych podnoszących świadomość niepełnosprawności,
  • organizowanie kampanii publicznych z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka,
  • zwiedzanie miejsc wartościowych przyrodniczo, aby poznać bioróżnorodność.