Zapraszamy mieszkańców Gminy Jaworze na spotkanie dotyczące zasad udzielania dofinansowania z programu priorytetowego "Czyste Powietrze", które odbędzie się 1 grudnia 2022 r. o godzinie 15:30 w budynku Urzędu Gminy Jaworze ul. Zdrojowa 82 – II piętro, pokój nr 200. 

W ramach programu dofinansowane są przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone (pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.