11 listopada 2022 r. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku jednogłośną decyzją Rady Gminy Jaworze, na wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymał Ryszard Milli.

Zorganizowane w Narodowe Święto Niepodległości wydarzenie rozpoczęło się hymnem Gaude Mater Polonia. Program artystyczny zapewnili w tym roku Estrada Regionalna „Równica” oraz Chór „Echo” z Zebrzydowic.Następnie przedstawiciele władz gmin, które wchodzą w skład Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, wręczyli statuetki osobom szczególnie zasłużonym na rzecz swoich lokalnych społeczności. W imieniu władz samorządowych Gminy Jaworze statuetkę „Srebrnej Cieszynianki” wręczyli dr Radosław Ostałkiewicz – wójt Gminy Jaworze oraz Zbigniew Putek – przewodniczący Rady Gminy. 

Kim jest Ryszard Milli?

Ryszard Milli urodził się 6 kwietnia 1952 r. w Cieszynie. Należy do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, w której jest wiceprezesem tamtejszej Rady Parafialnej oraz kuratorem, a także członkiem Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej.

Jest zaangażowany zarówno w życie parafialne, jak i życie lokalnej społeczności. Od ponad 50 lat jest członkiem Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu. Kiedy spotykamy się z kulturą wysoką, to często jest tak, że o jej charakterze decydują wyjątkowi ludzie, a takim właśnie człowiekiem jest niewątpliwie Ryszard Milli. W latach 1994-2015 pełnił funkcję prezesa Chóru. Jest inicjatorem zapoczątkowanych w 2005 r. Koncertów Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej, które odbywają się co roku w amfiteatrze w Jaworzu. To właśnie dzięki takim osobom życie kulturalne w Jaworzu rozkwita, a piękno muzyki sakralnej wychodzi poza mury kościoła i ma szansę dotrzeć nie tylko do mieszkańców, ale i do turystów odwiedzających Jaworze.

Ryszard Milli zachwyca nie tylko pięknym głosem, ale i wyjątkową osobowością i charyzmą. To właśnie dzięki swojemu podejściu i zaangażowaniu liczne koncerty, które prowadzi, cieszyły się i wciąż się cieszą ogromnym zainteresowaniem oraz uznaniem, a były zawsze słuchane z wielką radością i okraszane gromkim aplauzem.

Jako filar Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu pokazuje ponadprzeciętne zaangażowanie, a swoją pracę dla lokalnej społeczności wykonuje z tak bardzo znamionującym go entuzjazmem. Prowadził wiele koncertów na rzecz lokalnego środowiska - w tym m.in. występy dla pacjentów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego czy też dla rekonwalescentów Domu Seniora "Storczyk", a także niezliczone biesiady gminne.

Jako uznany społecznik Ryszard Milli od 2015 r. pełni funkcję prezesa Kółka Rolniczego w Jaworzu. Doceniając jego zaangażowanie na rzecz gminy, w 2015 r.  powierzono mu zaszczytną rolę gospodarza Gminnych Dożynek w Jaworzu.