Urząd Gminy Jaworze informuje, że mieszkańcy Gminy Jaworze będą mieli możliwość zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przez pośredniczący podmiot węglowy.

Pośredniczącym podmiotem węglowym do sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Jaworze będzie firma CDL II, ul. Mazańcowicka, nr 107A, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471652348, Regon: 072858362.

Transport paliwa stałego będzie odbywał się ze składu opału znajdującego się w Jasienicy, ul. Strumieńska 1312.

Przypominamy, że w celu zakupu węgla osoba fizyczna składa do wójta wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba, dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest tutaj (link).

Uzyskanie zaświadczenia jest niezbędne do złożenia zamówienia na sprzedaż paliwa stałego w firmie CDL II.

Firma CDL II będzie prowadziła sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnych cenach po podpisaniu z firmą wprowadzającą do obrotu paliwo stałe oraz fizycznym przywiezieniu paliwa stałego do składu węgla w Jasienicy przy ul. Strumieńskiej 1312.

Urząd Gminy Jaworze poda do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu ww. umowy oraz posiadaniu przez CDL II paliwa stałego do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  1. Wydawanie zaświadczeń: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu – tel.: 33 828 66 72,
  2. Sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnych cenach: Urząd Gminy Jaworze – tel.: 33 828 66 49, 33 828 66 40.

fot. pixabay.com