W niedzielę 20 listopada 2022 r. odbyła się jubileuszowa XXX Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji na 30-lecie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Wśród uhonorowanych Złotym Laurem Kompetencji i Umiejętności znalazła się dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu – Ewa Cholewik, pedagog z blisko 35-letnim stażem i dyrektor szkoły od 2010 r. Jak sama podkreśla, „odbiera to zaszczytne wyróżnienie w imieniu wszystkich pracowników swojej placówki”.

Każdego roku nagrodę tę otrzymują indywidualności, wybitne zespoły i autorytety z Europy i całego świata – są to więc osoby, które pozytywnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość.

Z okazji okrągłego jubileuszu – 30-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – w imieniu wójta gminy Jaworze dra Radosława G. Ostałkiewicza, na ręce honorowego prezesa Tadeusza Donocika, zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka, wraz z sekretarz gminy Eweliną Domagałą, przekazały list gratulacyjny.

Tadeusz Donocik jest jaworzaninem, współzałożycielem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W latach 1990-2018 pełnił funkcję prezesa RIG. Od 1993 r. jest wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 1997-1998 był szefem Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki, natomiast w latach 1998-2001 piastował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od 2018 r. – prezes honorowy RIG w Katowicach. Należy zaznaczyć, że Tadeusz Donocik jest również przewodniczącym Kapituły Laurów, która od 30 lat honoruje wybitne osobistości Złotymi, Diamentowymi, Kryształowymi oraz Platynowymi Laurami.

Uroczystość rozpoczął tradycyjne Gaude Mater Polonia – hymn, który wybrzmiał w najpiękniejszej sali koncertowej w Europie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości ze świata biznesu, polityki oraz nauki. Przybyłych na to wydarzenie powitali uroczyście prezes RIG Katowice – Tomasz Zjawiony oraz założyciel i honorowy prezes RIG Katowice – Tadeusz Donocik. Galę uświetnił koncert „My Affair with James Bond” wokalistki Karen Edwards z zespołem i towarzyszeniem muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.