Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Jaworze w zakresach:

  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • wspieranie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Równocześnie informujemy, że przedłużeniu uległ termin rozstrzygnięcia całości otwartego konkursu ofert. Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do 11 marca 2022 r.

Z wynikami konkursu można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.