Urząd Gminy Jaworze informuje, ze opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem lub - bez ponoszenia dodatkowych opłat - we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Jasienicy, w tym w oddziale w Jaworzu, przy ulicy Zdrojowej 81.

Numer konta do wnoszenia opłaty: właścicielom nieruchomości zostały wygenerowane oraz dostarczone indywidualne nr kont bankowych. 

W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Komunalnych i Uzdrowiska tel.: (33) 828 66 45, (33) 828 66 46.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi 30,00 zł od osoby.

Opłatę należy wnosić następujących terminach:

  • Za styczeń, luty: do dnia 15 lutego
  • Za marzec, kwiecień: do dnia 15 kwietnia
  • Za maj, czerwiec: do dnia 15 czerwca
  • Za lipiec, sierpień: do dnia 16 sierpnia
  • Za wrzesień, październik: do dnia 15 października
  • Za listopad, grudzień: do dnia 15 grudnia