Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość - wczoraj zmarł Pan Józef Mikler - wieloletni prezes Kółka Rolniczego w Jaworza, a także starosta dożynkowy w 1998 roku i 2005 roku podczas "Jaworzańskiego Września".

Pan Józef był mężem Pani Ireny Mikler - przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Nr 2 w Jaworzu i radnej Rady Gminy Jaworze w latach 2006-2014 oraz ojcem Jolanty, Bogusławy i Zbigniewa. Wspólnie z żoną angażował się w życie społeczne gminy, a jego pasją i drogą życiową, jaką wybrał, było prowadzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego.


Panie Józefie, dziękuję za to, że mogliśmy się poznać i współpracować. Dziękuję za ponad osiemnaście lat wspólnego działania na rzecz Jaworza. Za Pana zaangażowanie, bezpośredni kontakt z rolnikami i sąsiadami, za reprezentowanie ich potrzeb i interesów w gminie i nie tylko. Za lata poświęcone rolnictwu i naszej Małej Ojczyźnie. A prywatnie dziękuję za poczucie humoru i ciepło. Będzie Pana nam wszystkim tutaj w Jaworzu ogromnie brakować.

Rodzinie zmarłego Pana Józefa, a w szczególności Pani Irence, składam w imieniu własnym oraz wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Jaworze Zbigniewem Putkiem w imieniu wspólnoty samorządowej i władz Gminy Jaworze szczere wyrazy współczucia i żalu. Pan Józef pozostanie w naszej pamięci.

Radosław Ostałkiewicz, wójt gminy Jaworze.


Uroczystości pogrzebowe śp. Józefa Miklera odbędą się w środę, 27 kwietnia 2022 r., o godz. 15:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu.