Zapraszamy Państwa na spotkanie dla mieszkańcami, dotyczące zasad udzielania dofinansowania z programu priorytetowegoCzyste Powietrze, które odbędzie się 2 czerwca 2022 r. o godzinie 15:30 w budynku „Pod Harendą” przy ul. Pod Harendą 2 w Jaworzu. 

W ramach programu dofinansowane są przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych – źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Beneficjent może uzyskać dotację z programu z podziałem na poszczególne koszty, którymi mogą być:

  • dokumentacja (np. audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy),
  • źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja,
  • ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone (pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.