Do 16 maja trwa zgłaszanie zadań w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszeń dokonać należy za pomocą generatora dostępnego na stronie ebo.slaskie.pl.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć listę poparcia dla zadania oraz w przypadku wskazania szczegółowej lokalizacji zadania – zgodę władającego obiektem/terenem. W tej edycji zgłoszeń dokonujemy elektronicznie, nie ma konieczności dostarczania oryginałów dokumentów. Forma papierowa pozostaje jedynie dla osób nie posiadających dostępu do Internetu.

W ramach puli REGIO mogą być zgłaszane zadania służące rozwojowi co najmniej dwóch powiatów w poszczególnych grupach. Zgłaszane zadania w puli REGIO mogą mieć w szczególności charakter:

 1. edukacyjny;
 2. ekologiczny;
 3. kulturalny;
 4. prospołeczny;
 5. prozdrowotny;
 6. sportowy;
 7. turystyczny;
 8. inny - mieszczący się w granicach zadań własnych Województwa.

Z kolei zadania zgłaszane w puli EKO muszą łącznie spełniać następujące warunki:

 1. mają dominujący charakter ekologiczny;
 2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego;
 3. służą rozwojowi całego Województwa.

Wszystkie zasady jakie powinien spełniać projekt zadania umieszczone zostały w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.