Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w Gminie Jaworze funkcjonuje punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Jaworze przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i uruchomiła punkt konsultacyjny.

Punkt jest czynny w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1700.

Informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca działania punktu, obecnie znajduje się on w budynku Urzędu Gminy Jaworze przy ul. Zdrojowej 82, na I piętrze, w pokoju nr 102.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne na konkretną godzinę pod nr telefonu 661 326 791.

W ramach programu dofinansowane są przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Beneficjent może uzyskać dotację z programu z podziałem na poszczególne koszty, którymi mogą być: 

  • dokumentacja (np. audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy);
  • źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja; 
  • ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone (pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.