W ostatnich tygodniach rozstrzygnęliśmy podstępowania przetargowe na dwie inwestycje drogowe w Jaworzu. Na oba zadania inwestycyjne podpisano już umowy z wykonawcami.

Pierwszym przedsięwzięciem jest przebudowa ulicy Niecałej w Jaworzu. Łączny koszt inwestycji wynosi ok. 550 tys. zł brutto. Planujemy ukończenie prac jesienią tego roku.

W ramach modernizacji ulicy Niecałej zaplanowano roboty polegające na przebudowie drogi, wraz z jej odwodnieniem. Zamówienie obejmuje w szczególności budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę istniejącego ciągu pieszego.

Początek projektowanego chodnika ma miejsce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką (ul. Bielska) na styku z istniejącym chodnikiem, który został wykonany w poprzednich latach. Koniec natomiast zlokalizowany jest na wysokości torów kolejowych. Projektowany chodnik, o łącznej długości ok. 180 m, przebiega wzdłuż wschodniej krawędzi drogi. Dodatkowo, remontowi zostanie poddany istniejący chodnik dla pieszych na wysokości przepustu pod drogą gminną, usytuowany po zachodniej stronie jezdni.

Budowa chodnika ma na celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych poprzez segregację ruchu pieszego i samochodowego. W trakcie prac związanych z jego budową zostanie wykonany remont nawierzchni bitumicznej jezdni. Na długości projektowanego chodnika remont będzie polegał na uzupełnieniu krawędzi nawierzchni bitumicznej, natomiast na wysokości torów kolejowych wykonana zostanie nakładka asfaltowa na całej szerokości drogi.

Drugie przedsięwzięcie to przebudowa ul. Południowej. Prace w szczególności będą polegać na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na ulicy Południowej – na odcinku pomiędzy ul. Wapienicką a Podgórską. Prace planowo powinny zostać wykonane przed jesienią tego roku. Łączny koszt inwestycji to ok. 330 tys. zł brutto.

To oczywiście nie koniec gminnych inwestycji w obszarze infrastruktury drogowej. W tym roku planujemy kolejne realizacje i prace projektowe, o czym będziemy informować na bieżąco.