Urząd Gminy Jaworze informuje, że zmianie uległy przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Terminy składania wniosków:

  • do dnia 31 lipca 2022 r. podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy posiadającym numer PESEL oraz status UKR, składają wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres do 30 czerwca 2022 roku.
  • od dnia 1 lipca 2022 r. wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca, od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpoznania.