W 2022 roku – podobnie, jak w poprzednich latach przeprowadzona będzie IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Właśnie zakończono weryfikację prawno-techniczną zadań zgłoszonych przez mieszkańców. Po dokładnej analizie, na listę zadań dopuszczonych do głosowania trafiło 105 zadań, w tym dwa, które obejmują bezpośrednio teren Jaworza.

W IV edycji MBO do rozdysponowania jest 5 mln złotych, w tym 2,5 mln na zadania w puli EKO oraz 2,5 mln zł na zadania w puli REGIO. W ramach puli EKO o głosy mieszkańców będą walczyć 23 zadania.

Mieszkańcy będą mogli również wybierać zadania w puli REGIO wśród poszczególnych podregionów. Jaworze będzie mogło głosować w podregionie obejmującym powiaty bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. W tej puli zgłoszono siedem zadań, w tym dwa z terenu Jaworza:

  • „Zwiększenie dostępności drogą do sprawności”- utworzenie nowych sal do rehabilitacji ambulatoryjnej w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu
    Szacunkowy koszt: 122 000,00 PLN
    Opis: Przedmiotem zadania jest realizacja projektu adaptacji pomieszczeń budynku „Jaś” znajdującego się na Oddziale dla Dorosłych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do prowadzenia rehabilitacji ambulatoryjnej. Zadanie będzie polegało na wydzieleniu trzech sal - tj. sali do kinezyterapii, sali do fizykoterapii i gabinetu masażu, a także utworzeniu pracowni pomiarowej. Pomieszczenia w budynku będą w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Sale będą wyposażone w klimatyzację. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa poprzez wydzielenie odrębnej strefy do zabiegów ambulatoryjnych. Ponadto, celem projektu jest doposażenie pomieszczeń w wysokospecjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, typu kabina UGUL wraz z osprzętem i stoły rehabilitacyjne.
  • Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu
    Szacunkowy koszt: 374 900,00 PLN
    Opis: Zadanie obejmować będzie zaprojektowanie oraz budowę wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego o nawierzchni modularnych płyt propylenowych spełniających wymogi dla tego typu obiektów. Boisko o wymiarach 40 x 20 m wraz ze strefą bezpieczeństwa szerokości 1 m odpowiada wymiarom boiska do piłki ręcznej i piłki nożnej halowej wyposażone będzie w bramki dla tych dyscypliny. W poprzek boiska umieszczone zostanie boisko do koszykówki oraz siatkówki o wymiarach 18 x 9 m, na których możliwa będzie gra w siatkówkę oraz koszykówkę po zamontowaniu słupków, siatki oraz koszy. Ponadto na boisku będzie można wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe, jeździć na rolkach, wrotkach, będzie możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne w tym na wózkach. Boisko będzie przystosowane do uprawiania sportów zimowych. Całość będzie ogrodzona piłkochwytami oddalonymi od linii boiska o około 1,5 m i wysokimi na 4-5 m

Głosowanie zaplanowane jest między 24 sierpnia a 12 września. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy we wrześniu br.

Z opisem wszystkich zadań można się zapoznać na tej stronie.