Zakończone właśnie wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale także dobry moment na przygotowanie budynków oświatowych na kolejny rok szkolny. Nieobecność uczniów w publicznych przedszkolach i szkołach została efektywnie wykorzystana. Przeprowadzone zostały prace adaptacyjne w budynkach oświatowych oraz remonty instalacji technicznych, infrastruktury i sal lekcyjnych. We wszystkich placówkach, prowadzonych przez Gminę Jaworze, wykonywano prace mające na celu odświeżenie, usprawnienie i poprawienie funkcjonalności i bezpieczeństwa – tak, aby uczniowie i rodzice od pierwszego wrześniowego dzwonka dostrzegli pozytywne zmiany. Większość prac zakończyła się przed 1 września. Drobne roboty, które pozostaną do wykonania w trakcie trwania roku szkolnego, nie będą jednak utrudniać prowadzenia zajęć.

W placówkach dla najmłodszych jaworzan, czyli Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2, przeprowadzono szereg prac remontowych. W tym roku prace skupiły się w szczególności na placówce przy ulicy Wapienickiej. Najdroższe, ale też i bardzo potrzebne, prace przeprowadzono na terenie Przedszkola nr 2. Logistycznie trudnym przedsięwzięciem było przedłużenie szybu windy towarowej na piętro przedszkola wraz z adaptacją strychu. Prace te, ułatwiające dystrybucję i rozdzielanie posiłków wśród dzieci, wiązały się ze sporymi nakładami inwestycyjnymi, jednakże były konieczne, aby zapewnić sprawne działanie przedszkolnej kuchni. Po zakończeniu tych robót oraz dodatkowo po wymianie instalacji elektrycznej na I piętrze budynku, konieczne było przeprowadzenie prac malarskich i wykończeniowych. W czasie wakacji zmianie uległo nie tylko wnętrze budynku, ale również jego otoczenie. W ramach środków pochodzących z tzw. „Budżetu obywatelskiego dla Jaworza 2022”, w ogrodzie przedszkolnym wykonano chodnik i plac brukowy wraz z montażem bramki w ogrodzeniu od strony ul. Średniej – prace te miały na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i parkowania podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców. Udało się także wzbogacić plac zabaw przylegający do przedszkola o nowe urządzenia zabawowe: zestaw z panelem edukacyjnym „Statek Pirat” oraz pięć kompletów stolików z ławkami ogrodowymi.

Z kolei, w Przedszkolu nr 1 funkcjonującym w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, w trakcie przerwy wakacyjnej wyremontowano podłogi w dwóch salach (dla maluszków i średniaków). Wykonywano również prace malarskie - odnowiono ścianę w sali dla maluszków. W pozostałych pomieszczeniach przedszkola przeprowadzano drobniejsze prace remontowe i konserwatorskie, tak aby 1 września placówka mogła ruszyć "pełną parą".

Obie jaworzańskie szkoły podstawowe, które dwumiesięczną, przerwę w funkcjonowaniu nie przespały również tego okresu. W lipcu i sierpniu prowadzono szereg prac przygotowujących budynki do nowego roku szkolnego. W zlokalizowanej w centrum Jaworza Szkole Podstawowej nr 1 przystąpiono do modernizacji schodów przed placówką i wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono także gruntowny remont dwóch sal lekcyjnych – odmalowano pomieszczenia, wymieniono okna i parapety. Prace malarskie wykonywane były również w ogólnodostępnym korytarzu na I piętrze oraz w jednej z szatni, a nowe okna zyskała jedna z łazienek. W ramach tzw. „Budżetu obywatelskiego” przyszkolne boisko otrzyma wiatę-zadaszenie o konstrukcji drewnianej wraz ławkami, którą będą mogli użytkować uczniowie korzystający z tego obiektu sportowego. Aktualnie trwają prace przy wznoszeniu wiaty.

W Szkole Podstawowej nr 2 czas wakacji to przede wszystkim prace wewnątrz budynku, mające na celu poprawienie warunków nauki i podwyższenie standardu edukacyjnego. Prace remontowe skupiają się na adaptacji części pokoju nauczycielskiego na salę lekcyjną oraz adaptacji dawnej dyżurki obok sekretariatu na pomieszczenie pedagoga szklonego. Przeprowadzono również inne drobne prace remontowe i konserwatorskie na terenie całej szkoły.