W IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu kwoty 5 milionów złotych (2,5 miliona na pulę EKO i 2,5 miliona na pulę REGIO). Propozycje zadań były składane od 22 kwietnia do 16 maja br., natomiast między 24 sierpnia a 12 września mieszkańcy regionu w głosowaniu elektronicznym wybierali te projekty spośród puli EKO i REGIO, które w ich ocenie były najciekawsze.

Do realizacji zostały przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w puli EKO oraz w danym podregionie puli REGIO. Z niewykorzystanych środków stworzona została pula wolnych środków przeznaczona na zadania z największą ilością głosów, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków. Zadanie, które otrzymało największą ilość punktów na liście zadań dodatkowych przekroczyło pulę wolnych środków i z uwagi na powyższe nie zostało zakwalifikowane do realizacji.

W puli REGIO dla podregionu, w którym startowały projekty z powiatu bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i Bielska-Białej największą liczbę głosów otrzymało zadanie „Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu” na kwotę 374.900,00 zł. Na projekt zagłosowały 2932 osoby, wygrywając z kolejnym w zestawieniu projektem o blisko 300 głosów.

Zestawienie wyników głosowania oraz projektów wybranych do dofinansowania w województwie znajduje się na stronie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wybrane zadania zostaną zrealizowane przez Samorząd Województwa w 2023 r.