Od 14 stycznia do 26 lutego 2023 r. na terenie województwa śląskiego realizowana będzie wojewódzka akcja "Bezpieczne Ferie 2023".

Celem akcji jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.

Plakat akcji i szczegóły dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.