Tradycyjnie, jak co roku, na początku stycznia publikujemy garść danych statystycznych dotyczących mieszkańców Jaworza. Rok 2021 podsumowywaliśmy słowami: „rok naznaczony zmaganiami całego świata z pandemią dobiegł końca”. Jak widać, rok 2022 nie był wcale łatwiejszy... Wprawdzie powoli zapominamy o temacie pandemii COVID-19, ale niestety głównym tematem minionego roku stała się inwazja na Ukrainę. 

Mimo, że Jaworze od granic Ukrainy dzieli ok. 270 km, to sytuacja wojny u naszych wschodnich sąsiadów wywarła duży wpływ zarówno na samych mieszkańców naszej gminy, jak i na statystyki meldunkowe. Jaworze z otwartym sercem przyjęło wielu uchodźców z Ukrainy. W 2022 roku w Jaworzu zamieszkało 288 obywateli Ukrainy, o których Urząd Gminy Jaworze pozyskał informacje na podstawie złożonych wniosków o zakwaterowanie i wyżywienie. Z kolei Urząd Stanu Cywilnego nadał 367 numerów PESEL Ukrainkom i Ukraińcom – byli to jednak także mieszkańcy sąsiednich gmin.

Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe w Jaworzu, wyniosła na koniec 2022 roku 7049 osoby. Większość, bo niemal 52 procent, stanowiły przedstawicielki żeńskiej części społeczeństwa. Z możliwości zameldowania na pobyt czasowy skorzystały w minionym roku 243 osoby. Dla odmiany, w tym przypadku większość stanowili mężczyźni – bo aż 53 procent. Podsumowując, oficjalna liczba obywateli, związanych meldunkiem z Jaworzem, wyniosła na koniec 2022 roku 7292 osób.

Nasza podgórska miejscowość stanowi także miejsce pobytu dla 84 obywateli innych państw. W przeważającej części (niemal 3/4 cudzoziemców) są to obywatele Ukrainy. Wśród osób zameldowanych w Jaworzu znajdziemy przedstawicieli aż 4 kontynentów (Europa, Azja, Afryka i Ameryka Północna). Wśród osób z obywatelstwem najbardziej egzotycznych i odległych państw znajdziemy przedstawicieli Chin, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Armenii. Ogólnie rzecz biorąc, meldunek stały i czasowy posiadało 14 osób z paszportem Unii Europejskiej i 70 osoby spoza tej wspólnoty.

Niemal co piąty mieszkaniec naszej gminy to osoba niepełnoletnia (1371 osób). Wśród dzieci i młodzieży zdecydowanie dominują chłopcy (727 osób), dziewcząt jest o 83 mniej (644 osoby). W trakcie 2022 roku w dorosłość weszło 19 młodych kobiet i 35 kawalerów. Najliczniejszą grupę jaworzan stanowią osoby urodzone w 1976 roku – mamy aż 129 przedstawicieli tego rocznika. Z kolei dwie najstarsze mieszkanki Jaworza urodziły się rok po zakończeniu I wojny światowej – w 1919 roku, co oznacza, że obchodziły już swoje 103. urodziny! W naszej gminie nie brakuje także osób, które przyszły na świat w latach 20. XX wieku – w Jaworzu zameldowanych jest 14 osób z roczników 1920-1929.

2022 rok niestety nie był korzystny w zakresie liczby mieszkańców gminy. W głównej mierze jest to efekt niekorzystnej proporcji liczby urodzeń do liczby zgonów. W 2022 roku na świecie pojawiło się 20 i 24 chłopców. W tym samym czasie odnotowaliśmy smutną okoliczność śmierci w przypadku 63 jaworzan – zmarło 29 pań i 34 panów.

Wśród najmłodszych jaworzanek dominuje imię Hanna (3 osoby) oraz Lena (2 osoby). Jeśli chodzi o chłopców to jaworzańska społeczność zyskała trzech Olków oraz po dwóch młodych Igorów i Staszków.

Jak widać, Jaworze jest atrakcyjnym miejscem pobytu dla nowych osób. Aż 144 osoby w wyniku przemeldowania z innej gminy znalazły w minionym roku swoje miejsce zamieszkania w Jaworzu, podczas gdy 109 osób wyprowadziło się z terenu naszej miejscowości.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaworzu sporządziła w 2022 roku łącznie 151 aktów małżeństwa. W Urzędzie Stanu Cywilnego udzielono 72 ślubów, z czego aż 47 uroczystości odbyło się poza salą ślubów, czyli w romantycznych plenerowych krajobrazach Jaworza. 78 uroczystości zaślubin miało charakter konkordatowy, z czego większość – bo aż 62 – stanowiły śluby udzielane w kościele katolickim. Co warto wspomnieć, jaworzanie w większości odnajdywali swoich partnerów życiowych pośród innych jaworzan – w 2022 roku liczba małżeństw pomiędzy mieszkańcami wyniosła 63. Z kolei 16 jaworzańskich związków małżeńskich nie wytrzymało próby czasu.