Lata 2022 i 2023 to czas niespotykanego dotąd wzrostu kosztów energii elektrycznej, który generuje coraz to większe wydatki na ten cel z budżetów samorządowych. Dotyczy to również naszej gminy. O ile w 2021 roku za jedną megawatogodzinę oświetlenia ulicznego płaciliśmy ok. 270 złotych, to w ubiegłym roku było to już 555 złotych (plus VAT), czyli raz tyle w ujęciu rok do roku. Natomiast za prąd w szkołach, ośrodku zdrowia i wszystkich instytucjach gminnych cena wynosiła 598 złotych, czyli o 120% więcej.

W tym roku, w ramach dwóch ogłaszanych po sobie przetargów na dostawę energii elektrycznej, nie zgłosiła się żadna firma przesyłowa zainteresowana dostawą dla nas prądu, a tym samym nasza gmina nie mogła podpisać umowy w tym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem „wpadliśmy” w tzw. sprzedaż rezerwową oraz cenę maksymalną, która zgodnie z przyjętą przez Sejm RP ustawą wynosi 785 złotych netto (w tym podatek VAT). W stosunku do 2022 roku w tym roku zapłacimy za prąd odpowiednio ok. 40% i 30% więcej. To nie są wcale małe sumy, gdyż niegdyś liczyliśmy je w setkach tysięcy złotych, a w tym mogą sięgnąć grubo ponad miliona…

Co zatem dalej? Niektóre samorządy zdecydowały się na wprowadzenie w związku z tak radykalną zwyżką cen energii elektrycznej oszczędności polegających na czasowym wyłączeniu lamp ulicznych w godzinach późnonocnych. Gmina Jaworze podeszła do tematu nieco inaczej. Już w 2019 roku podjęliśmy rozmowy z Tauron Nowe Technologie na temat kompleksowej wymiany opraw oświetleniowych na nowoczesne LED-owe. Niestety ograniczenia pandemiczne COVID-19 istotnie wpłynęły na opóźnienie naszego projektu. Ten czas jednak wykorzystaliśmy na przygotowanie tzw. audytu oświetlenia ulicznego, sprzedaż ok. 1/3 punktów świetlnych na rzecz Tauronu oraz przygotowanie umowy dotyczącej kompleksowej modernizacji opraw ulicznych, co niewątpliwie wpłynie na ilość generowanej przez nie energii elektrycznej. Mamy nadzieję, że już w tym roku nie tyle rozpoczniemy to zadanie, ile je finalnie zakończymy.

Mając na uwadze ten temat, po konsultacjach z Tauronem oraz przeprowadzeniu wnikliwej wewnętrznej analizy, zdecydowaliśmy, że w Jaworzu nie będziemy wyłączać oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych, szczególnie że jest to kwestia niezmiernie ważna z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się w przestrzeni publicznej, dobytku i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tym bardziej, że oszczędności z tego tytułu sięgałyby kwoty ok. 100 tys. złotych. Ale to ważna kwota, bo „grosz do grosza, a będzie kokosza”…

Stąd też podeszliśmy do tematu trochę inaczej, a mianowicie oświetlenie uliczne w Jaworzu będzie funkcjonować nieprzerwanie, tyle tylko, że będzie uruchamiane pół godziny po zachodzie słońca, a wygaszane pół godziny przed jego wschodem. Mam nadzieję, że pozwoli to uzyskać nieco oszczędności, ale nie będzie się to odbywać kosztem bezpieczeństwa nas – mieszkańców Jaworza. Tym bardziej, że chodzi tutaj o bezpieczeństwo nas samych, czyli pieszych i kierowców oraz naszych domostw. Wszelkie oszczędności związane ze zminimalizowaniem zużycia energii powinny w jak najmniejszym stopniu wpływać na komfort i jakość naszego życia.

Zatem wszelkie wyłączenia oświetlenia ulicznego związane są z pracami konserwacyjnymi lub wynikają z awarii. Jeżeli w ciągu dnia jakieś lampy się świecą, może to być spowodowane np. pracami modernizacyjnymi, ale także i zwyczajną awarią. I w tym miejscu podkreślam jedno, a mianowicie – punkty zapalania naszej sieci oświetleniowej – znajdują się w gestii Tauronu, stąd też Gmina Jaworze nimi nie zawiaduje. Znakomita ich część jest regulowana zegarami cyfrowymi, ale niektóre z odcinków wciąż są wyposażone w automaty zmierzchowe (co do których wystarczy średnie zachmurzenie słońca i „robi się pstryk”). W związku z tym będę Państwu zobowiązany za kontakt z Urzędem Gminy, a mniej za „akcję na FB”, bo lokalnie możemy wiele więcej zdziałać…

Wystarczy zgłosić zauważoną usterkę albo „anomalię” pod następujące numery telefonów: 33 828 66 60 lub 697 693 118 (Urząd Gminy Jaworze) oraz 516 111 591 (Tauron). Z tym że usterka zgłoszona do UG Jaworze będzie przez odpowiednich pracowników przekazana do Tauronu na tej samej ścieżce (tak Tauron działa) – tak więc najlepiej zrobić to dwutorowo – zgłosić to do nas oraz Tauronowi.

Mam nadzieję, że mimo wszystko rozwiałem Państwa wątpliwości…

Radosław G. Ostałkiewicz
wójt Gminy Jaworze