Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Jaworze w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Z wynikami konkursu można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.