„Złote gody” – ten zacny jubileusz był obchodzony w naszej gminie 2 marca 2023 roku. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadaje Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które w jednym, trwałym, zgodnym związku przeżyły co najmniej 50 lat. Medal ten jest dowodem uznania dla długoletności związku małżeńskiego i rodziny. Na uroczystość, która odbyła się „Pod Harendą” zaproszone zostały pary świętujące w 2022 roku „Złote gody” oraz „Diamentowe gody” – czyli pary, które wytrwały w związku małżeńskim odpowiednio 50 oraz 60 lat.

Medale w imieniu Prezydenta RP wręczył wójt Radosław Ostałkiewicz. Jubilaci otrzymali z rąk przewodniczącego Rady Gminy Jaworze Zbigniewa Putka kwiaty oraz ufundowane przez gminę upominki. W uroczystości brały udział także zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka oraz sekretarz gminy Ewelina Domagała. Gościem specjalnym wydarzenia był Jarosław Klimaszewski – prezydent miasta Bielska-Białej.

„Drodzy Jubilaci, pół wieku temu składaliście sobie wzajemnie małżeńskie ślubowanie. Ślubowaliście wtedy, że uczynicie wszystko, aby wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. I chociaż byliście wtedy bardzo młodzi, u wiosny swojego życia pokazaliście, iż nie była to czcza obietnica, nie były to puste słowa rzucone na wiatr i po ponad pół wieku nadal jesteście Państwo razem i tworzycie rodzinę. Pomimo, że na Państwa wspólnej drodze pojawiały się nie tylko dobre chwile, ale – jak to w życiu bywa – również rozczarowania, smutek, a nawet łzy, udowodniliście Państwo, że prawdziwa miłość jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu, co może stanowić przykład dla Państwa dzieci, wnuków, następnych pokoleń, dla których wydawać by się mogło, że przysięga złożona na ślubnym kobiercu nie odgrywa już tak istotnej roli” – takimi słowami przywitała zaproszonych jubilatów Izabela Stwora – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaworzu. Następnie głos oddała wójtowi Radosławowi Ostałkiewiczowi, który złożył wzruszające życzenia naszym jubilatom, a także przeniósł w czasie wszystkich gości do 1972 roku, kiedy to związek małżeński zawierały świętujące pary. Sięgnął do wydarzeń, które zapisały się na kartach historii. Ten rok kojarzy się szczególnie z sukcesem Wojciecha Fortuny na XI Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo – jego złotym medalem w skokach narciarskich. W tym roku też świat po raz pierwszy zobaczył wprowadzonego do produkcji fiata 126 – marzenie każdej młodej pary z tamtych lat. Wydarzenia przytoczone przez wójta wywoływały łezkę w oku niejednego z gości.

Po oficjalnych uroczystościach nadszedł czas na koncert kwartetu smyczkowego „Classic”. Przy wzruszającej muzyce klasycznej jaworzańskie pary przeniosły się wspomnieniami w lata młodości.

50 lat razem to niesamowite osiągnięcie, które zasługuje na szczególną uwagę i uznanie. To właśnie dzięki takim chwilom zaczynamy dostrzegać piękno życia. Życie to nie tylko codzienne drobiazgi, ale to także momenty, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że ten piękny dzień, w którym świętowaliśmy Złote i Diamentowe Gody stał się jedną z takich chwil i na długo pozostanie we wspomnieniach naszych jubilatów.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczeni zostali:

 • Barbara i Henryk Błahutowie
 • Irena i Krzysztof Cedrowie
 • Małgorzata i Wiesław Dudowie
 • Teresa i Ryszard Kisiałowie
 • Janina i Tadeusz Kotowie
 • Janina i Adam Kowalscy
 • Janina i Aleksander Kózkowie
 • Irena i Zbigniew Mańdokowie
 • Małgorzata i Zenon Kowalczykowie

Jubileusz 60-lecia małżeństwa obchodzili:

 • Małgorzata i Edward Königowie
 • Maria i Wiesław Klimaszewscy
 • Krystyna i Edward Czaderowie
 • Zofia i Piotr Dybałowie