Jaworze w świetle badań archeologicznych” to nowa pozycja wydawnicza Towarzystwa Miłośników Jaworza traktująca o naszej miejscowości. Wydawnictwo, które liczy 220 stron ukazało się przy wsparciu finansowym gminy Jaworze.

Promocja nowej pozycji książkowej odbędzie się 28 maja 2023 r. o godz. 15:00 w Gościńcu Szumnym w Jaworzu-Nałężu.

Naukowe opracowanie archeologii Jaworza zostało przygotowane przez znanych i cenionych historyków Bożenę i Bogusława Chorążych oraz Edelgardę i Eugeniusza Foltynów.

Ze wstępu:

To już piąty tomik-„zeszyt” Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Jaworza. W Biblioteczce była już liryka, były epickie, pamiętnikarskie obrazy przeszłości, odtwarzane z rękopisów losy jednostek na tle historii.

Teraz przyszła pora na naukową prezentację bardzo odległej przeszłości. Profesjonalnie naszkicowany, szczegółowy obraz Jaworza na szeroko zakrojonym tle całego regionu – od prehistorii po średniowiecze wpisuje się w realizacje jednego z celów działalności TMJ – ochronę tradycji i historii kulturalnej i materialnej Jaworza. Jest bowiem przede wszystkim okazją do zaprezentowania czytelnikom ponad dwudziestu stanowisk archeologicznych, bo aż tyle ich się znajduje na terenie Jaworza. Budzi też nadzieję, że zawartość niniejszego tomiku stanie się w niedalekiej przyszłości częścią profesjonalnej, pełnej monografii Jaworza.