Rozstrzygnięty został kolejny w 2023 roku otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Jaworze.

Gmina Jaworze ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 5 kwietnia 2023 r., na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023.

Z wynikami konkursu można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.