W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji związanych z planami budowy małego reaktora jądrowego w Jaworzu informujemy, że Gmina Jaworze nie jest w posiadaniu informacji, jak również nie prowadziła żadnych rozmów związanych z przywołanym powyżej zagadnieniem.

Jednocześnie informujemy, że wystąpiono do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o szczegółowe wyjaśnienia.