Właśnie minął pierwszy tydzień nowego roku szkolnego w jaworzańskich placówkach oświatowych. Uczniowie i rodzice, po dwumiesięcznej przerwie, mogli dostrzec, że przez ten czas w budynkach szkół i przedszkoli przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne – skupiające się w tym roku głównie w siedzibach Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola nr 2.

W lipcu i sierpniu prowadzono szereg prac przygotowujących budynki do nowego roku szkolnego. W zlokalizowanej w centrum Jaworza Szkole Podstawowej nr 1 wymieniono 14 okien – w dwóch salach lekcyjnych oraz w czterech łazienkach. Tym samym, w budynku „jedynki” zdemontowano już wszystkie wysłużone okna, które sukcesywnie przez ostatnie lata zastępowano nowymi. Oczywiście, po takich pracach konieczne stało się odmalowanie pomieszczeń, w których prowadzono remonty. Dodatkowo, jedna z sal lekcyjnych po wycyklinowaniu i polakierowaniu zyskała nową podłogę. W trakcie wakacji odnowiono także pomieszczenie obok sali gimnastycznej, w którym magazynowane są sprzęty sportowe oraz pomoce do zajęć integracji sensorycznej. Docelowo zostaną tam zamontowane regały i stojaki, które pozwolą uporządkować sprzęt – zostały już zamówione, natomiast szkoła czeka na ich dostarczenie.

W trakcie przerwy wakacyjnej, która w przypadku placówek przedszkolnych trwa tylko miesiąc, wykonano prace remontowe w Przedszkolu nr 2. Na parterze budynku przeznaczonego dla najmłodszych jaworzan wymieniono i zmodernizowano instalację elektryczną, wymieniono także uszkodzone rury kanalizacyjne. Takie roboty są bardzo inwazyjne, dlatego we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku po ich zakończeniu przystąpiono do prac wykończeniowych i malowania. Dodatkowo w kuchni, na zapleczu oraz w innych pomieszczeniach również wykonano drobne poprawki malarskie. Z kolei w ogrodzie przedszkolnym, nowe barwy otrzymały urządzenia na placu zabaw dla maluchów.