Od początku listopada na terenie gminy Jaworze prowadzone są prace przy modernizacji oświetlenia ulicznego, polegające na kompleksowej wymianie ulicznych opraw oświetleniowych na nowoczesne i energooszczędne modele LED. Łącznie, wymianie poddanych zostanie blisko 800 punktów świetlnych. Zakończenie całego procesu planowane jest do końca 2023 roku.

Prace prowadzone przez przedsiębiorstwo Tauron Nowe Technologie S.A. są efektem długoletnich starań władz samorządowych gminy Jaworze, zakończonych podpisaniem umów z właścicielem opraw ulicznych i dystrybutorem energii elektrycznej.

Prace rozpoczęły się w listopadzie, a ich zakres obejmuje wymianę opraw, co pozwoli na uzyskanie optymalnego efektu oświetleniowego. Oprawy LED, które zastępują dotychczasowe, tradycyjne źródła światła, przynoszą ze sobą szereg korzyści, zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska.

Jednym z kluczowych aspektów modernizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ulicach w gminie Jaworze. Oprawy LED charakteryzują się doskonałą jakością światła, co wpływa pozytywnie na widoczność i percepcję otoczenia nocą. Dzięki temu kierowcy, rowerzyści i piesi mogą czuć się pewniej i bardziej komfortowo po zmroku, co jednocześnie przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wypadków oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Ponadto, wymiana opraw na technologię LED ma istotne znaczenie ekologiczne. Oprawy tego typu zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne źródła światła.

O czym nie należy zapominać, mniejsze zużycie energii przez oprawy LED przekłada się również na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń związanych z produkcją energii elektrycznej.

– Projekt modernizacji oświetlenia w gminie Jaworze nie tylko przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, ale również stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko naturalne. W ten sposób gmina Jaworze wnosi swoją cegiełkę do globalnych wysiłków mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko – podsumowała Anna Skotnicka-Nędzka, pełniąca funkcję wójta gminy Jaworze.