Mieszkająca i pracująca od ponad 30 lat w Jaworzu Gabriela Śliwka, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej, odebrała w sobotę 11 listopada Srebrną Cieszyniankę. To już wieloletnia tradycja, że w Narodowe Święto Niepodległości w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, podczas której wręczono srebrne i złote laury.

– Jestem wzruszona i zaszczycona, ale pierwsze, co pomyślałam, to czy nie odbieram tego wyróżniania za wcześnie. Z drugiej strony na pewno ta Srebrna Cieszynianka będzie mnie mobilizowała do dalszej pracy – przyznała laureatka Anno Domini 2023.

Gospodarzem sobotniej gali był Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński. – Jest taka ziemia z sercem na dłoni, ziemia dobra i sprawiedliwa, ziemia kryształów, czystych potoków, wśród zielonych zboczy i stoków – otworzył galę starosta, cytując kilka strof wiersza Henryka Żabickiego „Ziemia moja”.

– Ale czymże byłaby ta ziemia, gdyby nie jej mieszkańcy? Gdyby nie setki lat pracy, starań, działań? Wszak mogłoby się okazać, że mielibyśmy chaszcze porośnięte zielskiem. To tylko dzięki pracy państwa, waszych rodzin, przodków, jest to ziemia z uśmiechu Boga. Wśród pokoleń zdarzają się jednostki, które czymś się wyróżniają. Ktoś napisze wiersz, ktoś skomponuje piosenkę, pieśń, jeszcze stworzy zakład, który da miejsca pracy. Dziś jest taki dzień, że wśród wspaniałych mieszkańców staramy się wyszukać, wychwycić jeszcze wspanialsze perełki – mówił Mieczysław Szczurek.

Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej tradycyjnie została podzielona na dwie części. W pierwszej, po oficjalnych słowach starosty cieszyńskiego, wystąpiły Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic, Orkiestra Dęta z Brennej oraz grupa śpiewu tradycyjnego „Sójki” z Brennej. W drugiej, Srebrne Cieszynianki otrzymali mieszkańcy gmin Śląska Cieszyńskiego. Wręczono także dwie Złote Cieszynianki. Otrzymali je Jadwiga Sikora, wieloletnia dyrygentka chóru „Echo” z Zebrzydowic oraz Michał Bożek, założyciel firmy Ustronianka, mecenas finansowy wielu przedsięwzięć w regionie. 

Gabriela Śliwka otrzymała Srebrną Cieszyniankę z rąk Anny Skotnickiej-Nędzki, pełniącej funkcję wójta gminy Jaworze oraz Zbigniewa Putka, przewodniczącego Rady Gminy Jaworze, którzy wygłosili okolicznościowe laudacje. Na sali cieszyńskiego teatru pojawili się licznie mieszkańcy Jaworza, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, którzy chcieli być świadkami tego ważnego momentu. Nie mogło zabraknąć Ryszarda Stanclika, prezesa Towarzystwa Miłośników Jaworza, który pojawił się na gali z wiceprezes Ireną Steklą. To właśnie Ryszard Stanclik zgłosił kandydaturę Gabrieli Śliwki do Srebrnej Cieszynianki, a jaworzańscy radni poparli ją jednogłośnie.

Trwająca ponad trzy godziny uroczystość zakończyła się – to też wieloletnia tradycja – odśpiewaniem „Ojcowskiego domu”.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Wolff

Sylwetka laureatki

Urodzona w 1970 r. w Bielsku-Białej. Od ponad trzydziestu lat mieszka i pracuje w Jaworzu, które stanowi dla niej prawdziwą „małą ojczyznę”, o czym sama pisze w jednym ze swoich wierszy:

„Ziemio moja jaworzańska
Od wieków spoczywasz spokojnie
Tu gdzie źródeł woda przejrzysta
I zielenią natura darzy cię hojnie…”.

Gabriela Śliwka łączy swoje pasje i zainteresowania obejmujące literaturę, poezję, sztukę oraz historię – szczególnie regionalną – z pracą zawodową i działalnością kulturalną na rzecz społeczności lokalnej.

Ukończyła Studium Bibliotekarskie w Centrum Edukacji Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Katowicach, uzyskując dyplom bibliotekarza, następnie kontynuowała naukę w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Historycznym. Pracę w zawodzie bibliotekarza podjęła w 2002 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu, gdzie pracuje do dziś, a od dwóch lat pełni funkcję dyrektora tej placówki. Sprawuje pieczę nad zbiorem materiałów, wydawnictw i dokumentów o charakterze regionalnym, wyszukuje nowe dostępne źródła, które mogą stanowić podwaliny do monografii Jaworza. Szczególnie bliska jest jej tematyka historii jaworzańskiego uzdrowiska, znaczenie i ranga Zakładu Wodoleczniczego w Jaworzu na przełomie XIX i XX wieku oraz związki znanych ludzi ze świata kultury, nauki i polityki z Jaworzem w okresie funkcjonowania uzdrowiska.

Od wielu lat angażuje się we współpracę z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na terenie gminy Jaworze i Śląska Cieszyńskiego. Współpracuje m.in. z Towarzystwem Miłośników Jaworza, uczestnicząc w organizacji posiad z udziałem twórców regionalnych. W latach 2010-2011 aktywnie brała udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkań z poezją, sztuką i muzyką, organizowanych przez Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”. Prowadzi różnego rodzaju prelekcje na temat literatury i historii, w tym we współpracy ze Stowarzyszeniem „Jaworze-Zdrój” oraz z miejscowymi placówkami oświatowymi.

Tworzy poezję, czego doskonałym przykładem jest wydany tomik poezji „Nieco dzienności”, za który m.in. otrzymała wyróżnienie Starosty Bielskiego dla Twórców i Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego. Była współzałożycielem lokalnej grupy poetyckiej „Jawor”, zrzeszającej twórców-amatorów. Grupa uczestniczyła w wielu wydarzeniach kulturalnych, m.in. takich jak wieczory poetyckie w piwnicy artystycznej Książnicy Beskidzkiej. Ponadto zapewniała oprawę artystyczną na spotkaniach świątecznych podopiecznych GOPS z Jaworza oraz innych wydarzeniach społeczno-kulturalnych.

Laureatka „Srebrnej Cieszynianki” pracowała też w zespole redakcyjnym lokalnego miesięcznika „Echo Jaworza”, w którym relacjonowała wydarzenia kulturalne z życia gminy – z miesięcznikiem tym współpracuje do dziś. Angażuje się w działalność Klubu Seniora w Jaworzu, gdzie prowadzi zajęcia z tematyki regionalnej, przedstawiając sylwetki wyjątkowych, zasłużonych mieszkańców ziemi cieszyńskiej i ziemi bielskiej.